Aktuální informace

Jsme jedna z největších škol zaměřená na podporované odborné vzdělávání v Olomouckém kraji. Specializujeme se na výuku auto oborů, strojních a stavebních řemesel i dřevo oborů. Ve vzdělávání máme již padesátiletou tradici.

Informační video školy Mezinárodní veletrh
fiktivních firem v Olomouci
1/1
1/1

Webové stránky školní fiktivní firmy KOMINUX


Závěrečné zkoušky v náhradním a opravném termínu školního roku 2017/2018

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Stipendia Olomouckého kraje – 2018/2019

V rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji jsou poskytována stipendia na vybrané obory žákům učebních oborů vzdělání a žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Rada Olomouckého kraje na svém jednání 10. 9. 2018 schválila Pravidla v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji. Pravidla jsou vytvořena zvlášť pro žáky učebních a zvlášť pro žáky maturitních oborů vzdělání, stejně jako metodika pro vyplácení finanční podpory formou stipendií.

Přihlášky ke studiu se přijímají v termínu do 1. 3. 2019
na ředitelství školy 1. patro, dveře č. 102, nebo č. 104 v době od 7:00 – 15:00 hodin.
Přihlášky je možné odeslat také poštou.

Kritéria přijímacího řízení

Podmínky pro přijetí do domova mládeže ve školním roce 2019/2020

Stipendijní řád SŠP – učňovské obory

Stipendijní řád SŠP – maturitní obory

Organizace školního roku 2018/2019 

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.