Aktuální informace

Jsme jedna z největších škol zaměřená na podporované odborné vzdělávání v Olomouckém kraji. Specializujeme se na výuku auto oborů, strojních a stavebních řemesel i dřevo oborů. Ve vzdělávání máme již padesátiletou tradici.

Informační video školy

1/1

Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Olomouci.

1/1

Webové stránky školní fiktivní firmy KOMINUX


Závěrečné zkoušky v náhradním a opravném termínu školního roku 2017/2018

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Stipendia Olomouckého kraje - 2018/2019

V rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji jsou poskytována stipendia na vybrané obory žákům učebních oborů vzdělání a žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Rada Olomouckého kraje na svém jednání 10. 9. 2018 schválila Pravidla v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji. Pravidla jsou vytvořena zvlášť pro žáky učebních a zvlášť pro žáky maturitních oborů vzdělání, stejně jako metodika pro vyplácení finanční podpory formou stipendií.

Stipendijní řád SŠP - učňovské obory

Stipendijní řád SŠP - maturitní obory

Organizace školního roku 2018/2019 

Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium.


 

Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova 79 - ekatalog.czStřední školy s maturitní zkouškou - ekatalog.cz