Maturitní a závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky v řádném termínu školního roku 2016/2017

Rozpis MZ 2016/2017

Rozpis ústních maturitních zkoušek
4ME – mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
2SPT – provozní technika
2SPT – stavební provoz

Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období MZ v roce 2017

Povinné zkoušky profilové části státní maturity 2016/2017 stanovené ředitelem školy 01. 09. 2016

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických  zařízení 39-41-L/02 pro školní rok 2016/2017

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Provozní technika 23-43-L/51 pro školní rok 2016/2017

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Stavební provoz 36-44-L/51 pro školní rok 2016/2017

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury 2016/2017

Žákovský seznam literárních děl přihláška ČJ 2016/2017

Seznam třetích částí pracovních listů k ústní části maturitní zkoušky z Anglického jazyka 2016/17

Odkaz na stránky nová maturita: veškeré informace naleznete na stránkách
nová maturita: www.novamaturita.cz