Maturitní a závěrečné zkoušky

Organizace písemných zkoušek společné části MZ 2018/2019

Povinné zkoušky profilové části státní maturity 2018/2019 stanovené ředitelem školy 03. 09. 2018

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z literatury – MZ jaro 2018

Hodnocení profilové části MZ  – Provozní technika
 – Stavební provoz
 – Nábytkářská a dřevařská výroba
 – MIEZ

Závěrečné zkoušky v řádném termínu školního roku 2017/2018

Rozpis ústních maturitních zkoušek 2017/2018
4ME – mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
2PT – provozní technika
2SP – stavební provoz
2SN – dřevařská a nábytkářská výroba

Model maturitní zkoušky pro rok 2018

Maturitní kalendář jaro 2018 (ve formátu PDF)

Jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období MZ v roce 2018

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických  zařízení 39-41-L/02 pro školní rok 2017/2018

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Provozní technika 23-43-L/51 pro školní rok 2017/2018

Seznam maturitních okruhů studijního oboru Stavební provoz 36-44-L/51 pro školní rok 2017/2018

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z Českého jazyka a literatury 2017/2018

Žákovský seznam literárních děl přihláška ČJ 2017/2018

Seznam třetích částí pracovních listů k ústní části maturitní zkoušky z Anglického jazyka 2017/18

Odkaz na stránky nová maturita: veškeré informace naleznete na stránkách
nová maturita: www.novamaturita.cz