Vedení školy

ředitel:
Ing. Aleš JUREČKA 585 724 209 jureckaa@ssprool.cz
zástupce ředitele pro TV:
Mgr. Soňa SUGRAÑES 585 724 219 sugraness@ssprool.cz
zástupce ředitele pro OV:
Bc. Karel KLUMPLER 585 724 206 klumplerk@ssprool.cz
zástupce ředitele pro VMV:
Iveta KELAROVÁ 585 724 215 kelarovai@ssprool.cz
informační a poradenské centrum:
Zdeňka BAKALOVÁ 585 724 264 bakalovaz@ssprool.cz
vedoucí technicko-obchodního úseku:
Jiří HEINZ 585 724 202 heinzj@ssprool.cz
vedoucí ekonomického úseku:
Dana JUŘINOVÁ 585 724 222 jurinovad@ssprool.cz