Výchova mimo vyučování

Kelarová Iveta zástupce ředitele VMV 585 724 215 778 442 560
kelarovai@ssprool.cz
Strojilová Marcela Vedoucí vychovatelka 585 724 224 strojilovam@ssprool.cz
Vodičková Monika, Mgr. Vychovatelka 585 724 217 vodickovam@ssprool.cz
Kubušová Jarmila Vychovatelka 585 724 269 kubusovaj@ssprool.cz
Mazal Miroslav, Ing. Vychovatel 585 724 304 mazalm@ssprool.cz
Spáčil Petr, Bc. Vychovatel 585 724 303 spacilpe@ssprool.cz
Hudeček Lukáš, Mgr. Vychovatel 585 724 213 hudecekl@ssprool.cz
Fišarová Věra Vychovatelka 585 724 308 fisarovav@ssprool.cz
Domov mládeže – informace, sdělení 725 034 528