Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79

Suplování: