Zakázkové služby

Zakázky na opravy motorových vozidel, zámečnické a truhlářské práce se objednávají na oddělení příjmu zakázek:

RŮŽIČKOVÁ Lenka – tel. 585 724 208 

nebo VUOV Petr ŠTÁBL – tel. 606 078 041

Ostatní zakázky objednávají u vedoucího učitele stavebních oborů

  • tesař
  • zedník, obkladač
  • stavební klempíř
  • instalatér
  • kominík

Mgr. KREJČIŘÍK Pavel, tel. 585 724 237, mob. 602 723 453 

Platby se hradí v hotovosti na zakázkovém oddělní (výjimečně na fakturu) – platbu kartou nepřijímáme. Ceny za všechny námi nabízené služby a pronájmy jsou smluvní a upřesňují se s jednotlivými povřenými osobami.